Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella kehitellään laserspektroskopian avulla menetelmiä, joilla ihmisen uloshengitysilman pieniä kaasupitoisuuksia voitaisiin mitata. Toisin sanoen tutkijat rakentavat äärimmäisen tarkkaa lasernenää. "Tulevaisuudessa tämä "lasernenä" toivottavasti auttaa eri sairauksien diagnosoinnissa, sillä eri sairaudet tai bakteeri-infektiot muuttavat haihtuvien yhdisteiden pitoisuuksia uloshengitysilmassa", tutkija Markus Metsälä fysikaalisen kemian laboratoriosta sanoo. "Kaikki haihtuvat yhdisteet, jotka löytyvät verestämme, esiintyvät pieninä pitoisuuksina myös hengitysilmassamme." Luotettavien mittausmenetelmien kehittäminen on vaatinut ja vaatii vielä useita huolellisia perustutkimusvuosia. "Ihminen on niin monimutkainen systeemi, että mittaamisessa täytyy mennä tosi syvälle. Molekyylit käyttäytyvät uloshengityksessä eri tavoin: suusta mitattavat pitoisuudet eivät välttämättä vastaa lainkaan keuhkoissa esiintyviä pitoisuuksia." Kliinisessä käytössä on vasta muutama hengitystesti. Suomessa hengitysilmasta diagnosoidaan etenkin vatsahaavoja ja -syöpiä aiheuttavaa helikobakteeria. Tämän lisäksi hengityksen typpimonoksidimittausta käytetään astman hoidon seuraamisen apuna. Kumpulassa molekyyleistä tutkitaan tällä hetkellä etenkin ammoniakkia ja syaanivetyä. "Hengitysilman ammoniakkitaso liittyy esimerkiksi maksan ja munuaisten vajaatoimintaan, syaanivetypitoisuus taas muun muassa tulipalojen aiheuttamiin savukaasumyrkytyksiin." Syaanivety on häkää tuntemattomampi mutta rakennustulipaloissa varsin yleinen savukaasukuolemien aiheuttaja, sillä huonekalumateriaalit erittävät palaessaan paljon syaanivetyä. Ongelma tulipalopaikalla on, ettei toistaiseksi ole olemassa nopeaa tapaa selvittää, onko kyseessä häkä- vai syaanivetymyrkytys. Nämä myrkytykset vaativat erilaista hoitoa. "Verikoe on myrkytysdiagnosointiin liian hidas, mutta lasernenä voisi olla tähän omiaan. Hengitysilman syaanivetypitoisuutta mittaavan laitteen avulla ensihoitajat saisivat nopeasti selville myrkytyksen aiheuttajan ja siten toivottavasti pelastaisivat ihmishenkiä." Lue koko juttu Helsingin yliopiston nettisivulta

Juttuja samasta aiheesta