seksuaalisuus

Viralliset seksitilastot 2015: käyrä vain laskee, paitsi keski-ikäisillä miehillä

Ke, 02/10/2016 - 13:49 Toimitus
"Sex in progress" -varoitusvalo


Väestöliiton julkaisemat FINSEX-tutkimuksen tulokset kertovat suomalaisten yhdyntämäärien olevan laskussa. Yleisen käsityksen mukaan elämämme olisi koko ajan seksualisoitumassa, mutta suoritustasolla tämä ei näy. Tulokset eivät ole myöskään lupaavia syntyvyyden kannalta.


Suomalaisten seksuaalielämästä on kerätty vuonna 2015 uutta tietoa: uusimman FINSEX-tutkimuksen tulokset kertovat siitä, että edellisessä tutkimuksessa vuonna 2007 todettu yhdyntämäärien lasku 2000-luvulla jatkuu edelleen.

Väestöliiton tiedotteen mukaan suhteellisesti eniten yhdyntämäärät vähentyivät 30–40 -vuotiailla nuorilla aikuisilla.

Ainoastaan keski-ikäisillä miehillä keskimääräiset yhdyntämäärät olivat vähän lisääntyneet vuonna 2015 vuoteen 2007 verrattuna. Muun ikäisillä miehillä ja kaiken ikäisillä naisilla yhdynnät olivat vastaavasti vähentyneet.

Suurinta yhdyntäaktiivisuus oli noin 20-vuotiailla naisilla ja 50-vuotiailla miehillä, molemmilla oli yhdyntöjä noin puolitoista kertaa viikossa. Muun ikäisillä miehillä ja naisilla oli keskimäärin yksi yhdyntä viikossa. Eläkeikäisillä yhdyntöjä oli vähän harvemmin, suunnilleen joka toinen viikko.

Tarkemmin määristä kertovat seuraavat kuvaajat:

FINSEX-tutkimushankkeessa on jo vuosikymmeniä seurattu suomalaisten seksuaalielämässä tapahtuvia muutoksia. Erityisen seurannan kohteena ovat suomalaisten parisuhteissa, seksuaaliasenteissa, seksuaalisessa käyttäytymisessä ja seksuaaliongelmissa tapahtuvat muutokset. Kohteena on yli 30 aihepiirin indikaattoria, joihin kuuluvat kyselyt terveydestä, toimeentulosta, liikunnan harrastamisesta, asenteista, parisuhteesta sekä luonnollisesti seksin määrästä, tyylistä ja miellyttävyydestä.

Eräiden, vastaajien nuoruutta kartoittavien, kysymysten osalta muutoksia voidaan seurata jo 50 vuoden ajalta.

Nyt julkistetuissa tuloksissa on keväällä 2015 saatua, uutta vertailukelpoista väestöaineistoa, joka kerättiin yhdessä yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Tutkimuksen otantaan kuului 6000 18–79 -vuotiasta miestä ja naista. 

Kyselyssä mm. tiedusteltiin kuinka usein suomalaiset olivat olleet yhdynnässä kyselyä edeltäneen viikon aikana. Vastaus oli yksiselitteisesti, että yhä harvempi on yhdynnässä. Tämä osuus oli kaikista miehistä 39 prosenttia ja naisista 33 prosenttia. Viikon aikana yhdynnässä olleiden osuus oli pudonnut vuodesta 2007 seitsemän prosenttiyksikköä molemmilla sukupuolilla.

Verrattuna ensimmäiseen tutkimuskertaan vuonna 1971 viikon aikana yhdynnässä oli ollut jopa 20 prosenttiyksikköä vähemmän koko aikuisväestöstä. Yhdyntöjä harrastava väestönosa oli supistunut siis merkittävästi. Suhteessa eniten yhdynnässä olleiden osuudet olivat vähentyneet nuorilla miehillä ja nuorilla ja keski-ikäisillä naisilla.

Yhdynnät olivat vähentyneet molemmilla sukupuolilla sekä avioliitoissa, avoliitoissa että erillissuhteissa. Erillissuhteissa yhdyntöjä oli eniten: seitsemän kertaa kuukaudessa.

Avoliitoissa yhdyntöjä on noin kuusi kertaa kuukaudessa ja avioliitoissa noin neljä kertaa kuukaudessa, eli siis kerran viikossa.

Aiemmin sekstailtiin tuplasti enemmän

Yhdyntöjen vähenemiselle antaa perspektiiviä se, että vuonna 1971 naimisissa olleilla miehillä ja naisilla oli yhdyntöjä jopa kaksi kertaa useammin kuin, mitä avioliitossa eläneillä oli vuonna 2015. Kaikilla miehillä oli vuonna 2015 keskimäärin 4,4 yhdyntää kuukaudessa ja naisilla 3,6 yhdyntää kuukaudessa. Vuonna 2007 vastaavat luvut olivat 4,6 ja 4,2. 

Kun yhdyntämääriä vertaa eri tutkimusvuosina eripituisen ajan kestäneissä parisuhteissa, niin aivan tuoreimpia parisuhteita lukuun ottamatta yhdyntäaktiivisuus oli vähentynyt jonkin verran kaikissa alle 30 vuotta kestäneissä parisuhteissa. Nämä tulokset jatkavat vuonna 2007 todettua yhdyntöjen vähenemistrendiä eripituisissa parisuhteissa. Yli 30 vuotta kestäneissä parisuhteissa muutokset olivat vähäisiä.

Parisuhteiden kestoon liittyvässä tutkimusvuosien välisessä vertailussa parisuhteiden seksi oli aktiivisinta vuonna 1971 alle 10 vuotta kestäneissä suhteissa. Vuonna 2015 alle kaksi vuotta kestäneissä parisuhteissa oli kaksi yhdyntää viikossa. Vähän pidempään kestäneissä suhteissa yhdyntöjä oli enää noin kerran viikossa. Yli 40 vuotta kestäneissä parisuhteissa oli yhdyntä joka toinen viikko.

Vaikka yhdynnät olivat vähentyneet, niin ihmisten yhdyntämotiivit eivät olleet vähentyneet. Verrattaessa vastauksia eri vuosilta kysymykseen siitä, kuinka usein vastaaja olisi halunnut olla yhdynnässä, jos hän voisi sen omin päin ratkaista, niin sekä miesten että naisten yhdyntätoiveet olivat vuonna 2015 itse asiassa jonkin verran suuremmat kuin vuonna 2007. Ja myös suuremmat verrattuna vuoteen 1971. Tämä tarkoittaa sitä, että ero yhdyntätoiveiden ja toteutuneiden yhdyntämäärien välillä oli FINSEX-tutkimuksessa vuonna 2015 aiempaa suurempi.

Kaksi vai kolme kertaa viikossa?

Miehet toivoivat keskimäärin kolmea yhdyntää viikossa ja naiset kahta yhdyntää viikossa. Nuoret miehet toivoivat neljä yhdyntää viikossa ja nuoret naiset kolme yhdyntää viikossa. Keski-ikäisillä vastaavat osuudet olivat miehille kolme kertaa viikossa ja naisille kaksi kertaa viikossa. Ikäihmisistä miehet toivoivat kahta yhdyntää viikossa ja naiset yhtä yhdyntää viikossa.  

Parisuhteensa yhdyntämäärää piti sopivana vuonna 2015 miehistä 40 prosenttia ja naisista 47 prosenttia. Lopuista vastaajista lähes kaikki olisivat halunneet yhdyntöjä useammin parisuhteessaan. Nämä toteutumattomat yhdyntätoiveet ovat epäilemättä erityisen suuri haaste suomalaisissa parisuhteissa.  

Tästäkö lemmenlääke ikämiehille?

Ke, 07/01/2015 - 10:31 Toimitus

Heti alkuun varoitus: kuten usein lääketieteellisessä tutkimuksessa, ei lääke ole vielä saatavilla ihmisille, mutta hedelmäkärpäsillä seuraavassa selitettävä kikka näyttää toimivan. 

Kuten ihmisillä, seksuaalinen vietti hiipuu yleensä iän myötä myös monilla muilla eläimillä. Taiwanissa olevan Kansallisen Chi Nan -yliopiston tutkija Tsai-Feng on tutkinut erityisesti Drosophila -hedelmäkärpäsiä, ja huomannut, että matalat lisäannokset dopamiinia (mm. ihmisen sisäistä kelloa säätelevä keskushermoston välittäjäaine) saa aikaan ihmeitä kärpäsissä.

Dopamiini on hormoni, jonka eritys hidastuu iän myötä, joten Tsai-Feng mietti mitä sen keinotekoinen lisääminen saisi aikaan.

Hänen (ja juuri aiheesta julkistetun tutkimuksen) mukaansa 40-vuotiaan miehen ja 10-vuorokautta vanhan hedelmäkärpäsen seksuaalinen aktiivisuus ovat samalla tasolla, ja hedelmäkärpästen tapauksessa aivojen dopamiinia käyttävissä neuroneissa dopamiinin pitoisuus oli kymmenen kertaa vähäisempi kuin nuoremmilla.

Kun pitoisuutta lisättiin keinotekoisesti, innostuivat hedelmäkärpäset parittelemaan huomattavasti pitempään ja innokkaammin.

Vaikka luonnollisesti miehen ja hedelmäkärpäsen aivoissa on suuria eroja (vaikka jotkut saattavat olla toista mieltä, tosin ei-tieteellisin perustein), voi havainnolla olla kiinnostavia mahdollisuuksia ihmisten seksuaalikäyttäytymisen hallintaan.

Ikääntyvillä ihmisillä seksuaalisuus yleensä vähenee, mutta ei ole harvinaista, että se myös lisääntyy jopa sairaalloisesti. Aivojen dopamiinipitoisuuden ja seksuaalivietin välisen yhteyden parempi ymmärtäminen auttaa kehittämään keinoja, joilla tasoa voidaan hallita paremmin. Kyseessä siis voisi olla libidon lisääminen – tai sen hillitseminen.

Dopamiinia käytetään jo nyt lääkkeenä esimerkiksi sydänsairauksissa ja myös Parkinsonin taudin hoidossa, mutta sillä voi olla muiden sivuvaikutusten (sydämentykytus, päänsärky...) lisäksi seksuaalisuutta lisäävä vaikutus. Taiwanilaistulos ei siten ole yllättävä, mutta sen avulla tähänkin saadaan toivottavasti ratkaisu.

Ja luonnollisesti lääkeyhtiöt ovat erittäin kiinnostuneita löytämään kilpailijoita sinisille pillereille; niillä tuotekehitysrahat saa varmasti kerättyä moninkertaisesti takaisin.

Aivojen, dopamiinin, hormonien ja seksuaalisuuden vyyhti on kuitenkin varsin suuri, joten konkreettisia tuotteita hedelmäkärpästen hässimistutkimuksesta saadaan vielä odottaa jonkin aikaa.

Tutkimus löytyy täältä: Journal reference Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8490

Kuva: Flickr / Image Editor (CC-lisenssillä, muokattuna)