Satelliitit auttavat metsureita

Avaruustekniikka auttaa säästämään puita, koska sen avulla metsien käyttöä voidaan optimoida aikaisempaa paremmin. Satelliitteja voidaan käyttää apuna, kun metsiä kartoitetaan, metsureille lähetetään tarkkoja tietoja, metsäkoneita voidaan paikantaa tarkasti ja puiden kuljetuksia pystytään voidaan valvoa lähes reaaliajassa. Irlantilainen Treemetrics -yhtiö on kehittänyt ESAn avustuksella monikäyttöisen laitteiston metsätoimia varten. Se käyttää hyväkseen satelliittipaikannusta ja niin satelliittipohjaista kuin matkapuhelinverkkojen kautta toimivaa tiedonsiirtoa. Laite näyttää ensinnäkin hyvin tarkan kartan, mistä pystyy parhaimmillaan paikantamaan jopa yksittäiset puut, jotka tulee kaataa. Laite myös kertoo miten puut tulisi katkaista. Samanaikaisesti tiedot työn edistymisestä ja harvesterin sijainnista siirretään internet-pohjaiseen järjestelmään, jolloin lähellä olevien muiden harvesterien toiminnat voidaan koordinoida siten, että tietyissä paikoissa olevat puupinot voidaan siirtää jouhevasti tienvarteen odottamaan kuljetusta. Yksinään metsässä toimiville harvesterien omistajille laitteisto on hyödyllinen jo karttatoimintojensa ansiosta, mutta lisäksi se auttaa suojaamaan kallista konetta ryöstäjiä ja vahingontekijöitä vastaan. Metsien omistajille systeemi puolestaan tarjoaa koko ajan täsmällistä tietoa siitä, kuinka paljon puita on kaadettu mistäkin. Puutavaran ostajat, sahat ja paperitehtaat, voivat varautua tulossa olevaan puutavaraan etukäteen ja myös toivoa metsureilta tietyn tyyppistä puuta kysynnästä riippuen - milloin kaivataan bulkkia ja milloin taas laadukasta puuta.
Harvesterin sisällä systeemi näkyy vain pienenä näyttöruutuna. Treemetrics kehittää laitteistoa ESAn ARTES-ohjelman puitteissa kattamaan myös tietoa metsien tilasta. Satelliittipaikannukset, kaukokartoituksen ja paikallistietojen avulla kerätään tietoa, jonka perusteella metsien omistajat pystyvät näkemään alueet, jotka sopisivat seuraavaksi hakattavaksi. Satelliittien ottamat tarkat kaukokartoituskuvat ovat perinteisiä karttoja parempia ja niitä voidaan ottaa uusia koko ajan. Tiedot ovat siten koko ajan ajantasaisia. Irlantilaiset metsänomistajat ovat markkinoimassa metsiään kansallisen ’iForest’ -merkin alla ja maan suurin yksityinen metsäyhtiö, Green Belt, on ottamassa merkkiä käyttöön myös kansainvälisesti. Myös muutamat Iso-Britannian suurimmat metsäyhtiöt ovat ottamassa Treemetricsin systeemin käyttöön ja seuraavassa vaiheessa irlantilaisyhtiö on laajentamassa sen soveltamista harvesterien ja metsätoimien lisäksi myös puutavaran kuljetuksiin. Silloin laitteiston avulla voitaisiin avaruustekniikan avustamana jäljittää ja valvoa koko puun kiertokulkua metsänhoidosta aina tehtaisiin saakka. Tämä auttaisi säästämään metsiä ja ottamaan samalla mahdollisimman ekologisesti kaiken mahdollisen hyödyn irti vihreästä kullasta.

Juttuja samasta aiheesta