AIDS-tietoisuusjuliste Malissa. AIDSin lyhenne ranskaksi on SIDA.

Maailman AIDS-päivä: taistelu jatkuu!

Tänään 1. joulukuuta vietetään maailman AIDS-päivää. Se ei ole enää yhtä näkyvä kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten, koska tauti ja sitä aiheuttava HI-virus eivät ole onneksi enää yhtä läsnä arkipäivässä, kiitos parantuneiden hoitojen ja tietoisuuden.

AIDSia ei ole kuitenkaan voitettu – päinvastoin. Suomen HIV-tukikeskuksen mukaan Suomessa on todettu koko 2000-luvun ajan alle 200 hiv-tartuntaa vuosittain. Todettujen HIV-tapausten määrä on ollut hitaassa kasvussa vuosikymmenen kuluessa. AIDS-kuolemien määrä on pysynyt keskimäärin 15-30 tapauksessa vuositasolla. Uusia HIV-tartuntoja Suomessa on vuosina 1980-2011 todettu noin 3000 ja noin 530 henkilöä on kuollut AIDSiin. Lisäksi Suomessa arvioidaan olevan noin 1000 henkilöä, jotka ovat tartunnan saaneita, mutta tartunnastaan tietämättömiä. Eniten HIV-tartuntoja todetaan nykyisin 30-34 –vuotiailla, joskin Suomessa tartunnat havaitaan usein vasta taudi edettyä AIDS-vaiheesseen.

HIV ja AIDS ovat edelleen maailmanlaajuinen ongelma, sillä tartuntoja arvioidaan olevan yli 33 miljoona. Onneksi kuitenkin taudin lisääntyminen näyttää hidastuneen: YK:n AIDS-ohjelman UNAIDS:n (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) raportti vuonna 2008 kertoi HI-viruksen leviämisen hidastuneen. HIV-tartunnan sai vuonna 2007 2,7 miljoonaa ihmistä, kun vielä vuonna 2001 määrä oli kolme miljoonaa. Vuonna 2007 maailmassa laskettiin olevan 33 miljoonaa HIV-positiivista, mikä on 300 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kondomin käyttö on hidastanut taudin leviämistä länsimaissa, mutta köyhissä ja epävakaissa valtioissa tilanne on paitsi huolestuttava, niin myös pahenee. Etenkin Afrikassa, missä suuri osa väestöstä on saanut tartunnan, on tiedossa suuria väestöllisiä ongelmia AIDS-kuolleisuuden vuoksi. Tilanne on pahin Keski-Afrikan tasavallassa, missä yli kymmenellä prosentilla on HIV tai AIDS. Ugandan 1,2 miljoonasta HIVin kantajasta lääkitystä kaipaa 350 000, mutta sen piirissä on vain 150 000. Sahelin alueella HIV-tartunta on nuorilla naisilla jopa kaksi kertaa niin yleinen kuin miehillä. Alueella 4,5 miljoonalla on HIV tai AIDS, ja heistä noin 400 000 on alle 14-vuotiasta lasta. Vuonna 2006 AIDS vaati 350 000 ihmisen hengen, minkä seurauksena Afrikassa on 1,9 miljoonaa AIDS-orpoa.

HIV (Human Immunodeficiency Virus)

Hiv eli ihmisen immuunikatovirus on elimistön puolustusjärjestelmää tuhoava virus, joka aiheuttaa ihmiselle pysyvän infektion. HI-virus kykenee muuntautumaan perimältään isäntäsolunsa kaltaiseksi ja siksi sitä on vaikea tuhota lääkkeillä. Virus tunkeutuu T-auttajavalkosoluihin (lymfosyytteihin) ja tuhoaa niitä. Ilman lääkehoitoa HIV-tartunnan saaneella elimistön oma puolustuskyky heikkenee vähitellen ja hän altistuu monille erilaisille sairauksille. Hoitamattomana IV-tartunta johtaa aidsiin. Tartunnan saanut voi olla vuosia oireeton, minkä vuoksi testaaminen kannattaa aina.

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome)

AIDS on HIV-infektion vaihe, jossa immuunijärjestelmä on heikentynyt selvästi ja elimistön vastustuskyky tauteja kohtaan on alentunut. HIV ja AIDS eivät ole siis sama asia, eikä kaikilla HIV-positiivisilla ole AIDSia. AIDS-diagnoosi tehdään vasta siinä vaiheessa, kun elimistön puolustuskyvyn heikennettyä henkilö sairastuu johonkin hivin oheistautiin. AIDS-kuolemat ovat vähentyneet huomattavasti tehokkaan hoidon seurauksena.

Mistä HIV on peräisin?

AIDS on kädellisten immuunikatotauti, jonka ihmisissä aiheuttaa retroviruksiin kuuluva HI-virus eli HIV ja apinoissa SI-virus (SIV, simian immunodeficiency virus), josta hivin arvellaan kehittyneen. Geneettinen tutkimus näyttää osoittavan HIV:n olevan peräisin Afrikan länsi- tai keskiosista 1800-luvun lopulta tai 1900-luvun alusta. AIDS:ista raportoi ensi kerran Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus vuonna 1981 ja sen syy, HIV, tunnistettiin varhain 1980-luvulla. Ensimmäisten paniikinomaisten reaktioiden jälkeen HIV- ja AIDS-tutkimus ovat ottaneet suuria harppauksia eteenpäin, ja vuosien kuluessa tartunnan saaneiden hoito ja hoidon ennusteet ovat kehittyneet valtavasti. Hoidon kehittymisestä huolimatta virusta ei saada poistettua elimistöstä tartunnan jälkeen ja kroonisen virustartunnan hoito vaatii säännöllistä lääketieteellistä seurantaa ja pysyvän (ja kalliin) lääkityksen. HIVin varhainen toteaminen onkin tärkeää hoidon onnistumiseksi. Koska suojaamaton seksi ja huumeiden käyttö ovat suurimmat syyt taudin leviämiseen, ovat toimivimmat aseet HIViä vastaan seksuaaliterveystietojen ja -taitojen lisääminen, helppo kondomien ja neulojen saatavuus sekä vastuullinen seksuaalikäyttäytyminen.


Juttuja samasta aiheesta